Epok snus

Epok snus

Epok innfrir på alle de områdene hvor du forventer at en snus skal levere, men gjør det på nye måter. Innovasjonen gjør seg gjeldende både når det kommer til fremstillingsmetoder, smaker og egenskapene til snusen. Hele produktserien består av porsjonssnus med relativt høyt nikotininnhold, og følelsen under leppa er nøyaktig som du kjenner den fra annen posesnus. Nikotineffekten er også den samme, med unntak av at snusene til dels kjennes sterkere enn det faktiske nikotininnholdet skulle tilsi. Dette skyldes at Epok benytter ny teknologi i produksjonen av snusen. Teknologien omfatter også fremstillingen av og bruken av såkalt hvit tobakk, som gir gunstige effekter både for miljøet og deg som snuser. Innholdet så vel som utseendet til snusen påvirkes av produksjonsprosessen, uten at det går på bekostning av den tradisjonelle snusopplevelsen overhodet. Epok er dessuten kjent for å gå nye veier i utviklingen av smaker. Allerede velkjente smaker fra snusverdenen får en ny tvist eller ekstra dybde, og helt nye smaker prøves ut. Alt i alt er Epok et godt eksempel på at ny teknologi og nye idéer gjør det mulig å ta det velprøvde et hakk videre, uten å miste noe på veien.

Svensk nyvinning

Epok produseres av Winnington AB, som er lokalisert i det lille tettstedet Hökerum sørvest i Sverige. Det er Winnington AB selv som har utviklet metoden for fremstilling av hvit tobakk, og skjønt selskapet fortsatt er en relativt liten aktør hva angår markedsandeler, er det forventet at denne produksjonsmetoden har sikret Winnington AB en solid stilling på det fremtidige snusmarkedet. Fremstillingen av hvit tobakk har nemlig lagt grunnlaget for en liten revolusjon, noe som ble bekreftet da verdens nest største tobakksforhandler, British American Tobacco, kjøpte opp selskapet i 2017. Med kjøpet overtok British American Tobacco patentet på fremstillingen av hvit tobakk, som er spådd å bli etterspurt i et stadig voksende snusmarked. Hvit tobakk representerer nemlig akkurat det som antas å være årsaken til at snus er en økende trend i Europa: Et ønske om mindre helseskadelige måter å innta nikotin på. Samtidig etterlyser de nye snusbrukerne produkter som gir mer tilfredsstillende smaksopplevelser enn tradisjonell snus har gjort hittil. For dette segmentet har Winnington AB funnet en suksessoppskrift, som potensielt kan åpne en helt ny dimensjon på snusarenaen. Epok framstilles fortsatt i Hökerum, men salgsavdelingen befinner seg i Stockholm.

Hvit tobakk

Hvit tobakk er vanlig brun tobakk som blir renset for uønskede stoffer gjennom en vaskeprosess. Resultatet er en mindre helseskadelig tobakk, som blant annet inneholder langt mindre tungmetaller og nitrosaminer. Produksjonsprosessen er utviklet og patentert av Winnington AB. Epok er det første produktet med hvit tobakk som også holder seg hvitt under bruk. Rent praktisk betyr dette at porsjonen som du legger under leppa, fortsatt er hvit når du tar den ut igjen. I kombinasjon med at alle Epok-produkter kommer i smale porsjonsposer, og dermed tilhører kategorien slim-snus, gjør det at du ikke trenger å frykte at posen skal synes mens du snuser. Dette fjerner en stor bekymring for mang en snuser. Den hvite tobakken innebærer i tillegg at risikoen for misfargete tenner på grunn av snusing, er kraftig redusert. Posene er dessuten utviklet for å renne minimalt, noe som gjør Epok til en diskret snus på alle måter. Hvit tobakk er fortsatt et relativt ubeskrevet blad, men i og med at produktet møter svært mange forbrukerkrav på en gang, er det forventet at dette produktet kommer til å påvirke både snusfremstillingen og snusvanene de kommende årene.

Mer miljøvennlig

Fremstillingen av hvit tobakk skjer ved en relativt miljøvennlig prosess. Det innebærer at det nå er mulig å lage snus på mer bærekraftige måter enn tidligere. Hovedproblemet ved snus sett fra et miljøperspektiv, er, at den inneholder skadelige stoffer som eksempelvis kadmium, som frigjøres i naturen når snusen brytes ned. Det høres kanskje ikke ut som en liten snus kan gjøre nevneverdig skade i det store bildet, men når du tar i betraktning at svenske snusere ifølge tall fra 2016 spylte ned snus tilsvarende 1100 tonn per år i toalettet, blir det straks enklere å skjønne at dette har en merkbar effekt. Fordi fremstillingen av hvit tobakk innebærer at tobakken renses for tungmetaller og andre uønskete stoffer, reduseres den skadelige effekten av snusing betraktelig. Det innebærer selvsagt ikke at det er uproblematisk å skylle ned snus i do – snus skal som alt annet søppel kastes i søpla – men det betyr likefullt at sårbare kretsløp i naturen skånes for store mengder tungmetaller. Epok er en god ambassadør for innsikten om at nye produkter bør lages på måter som gjør minst mulig skade, både på den som skal bruke produktet og på omgivelsene.

Read moreLess